Ślężański Produkt Lokalny - NaturBonum
Góra Ślęża - Sobótka
Kwiaty sztuczne - hurtownia, importer
Korona Gór Dolnego Śląska
Szkła fotochromowe do okularów
Karta rabatowa visitSobotka
Druk 3D Wrocław Fibometry

Informator

 

Spis urzędów i osób, u których możesz interweniować w sprawach Osiedla.

Sekretariat Prezydenta
ul. Sukiennice 9
50-107 Wrocław, pokój 103
tel.(71)340-82-01, fax (71)344-80-56
e-mail: biuro.prezydenta@um.wroc.pl

ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI we Wrocławiu
ul. Długa 49
53-633 Wrocław
tel.(centrala) 355-90-76
sekr. 355-40-16, 355-42-18
e-mail:zdik@zdik.wroc.pl

Jeżeli:

 • Jezdnia lub chodnik na Twojej ulicy się zapadły:
  Krzyki: tel. 3559076 w.288
  mosty: tel. 3559076 w.230
 • Latarnie na Twojej ulicy nie świecą: tel. 3559076 w.250
 • Widziałeś w mieście zapadnięta studzienkę: tel. 3559076 w.251
 • Ktoś ukradł lub odwrócił znak drogowy: tel. 3559076 w.257
 • Sygnalizacja świetlna nie działa: tel. 3725893
 • Tramwaje i autobusy nie jeżdżą zgodnie z rozkładem: tel. 3559076 w.204,213
 • Roboty na drodze są Ľle zabezpieczone: tel. 3559076 w.332,241
 • Wiata lub rozkład jazdy na przystanku zostały uszkodzone: tel. 3559076 w.374
 • Nie wiesz jak dojechać gdzieś tramwajem lub autobusem: tel. 3559076 w.213,204
 • Na ulicy jest brudno lub brakuje pojemników na odpadki: tel. 3559076 w.239,365

MPK
tel. 344-44-21

Zarząd Gospodarki Odpadami
ul. K.Michalczyka 23
53-633 Wrocław
Sekretariat: tel. 359-01-80, fax 359 01 82

Wydział Architektury i Budownictwa
pl.Nowy Targ 1/8
50-141 Wrocław
fax 340-71-18
e-mail: architek@um.wroc.pl

Komenda Policji Wrocław Krzyki
al.Jaworowa 12
53-123 Wrocław
tel. 340-36-07

Straż Miejska Wrocławia – Komenda
ul.Gwarna 5/7
50-001 Wrocław
tel. 34-71-635, fax 34-71-634
e-mail: strazm@poczta.onet.pl

NUMERY ALARMOWE:

przyjmowanie SMS-ów od osób niesłyszących: tel. 986, 608-30-23-02

Pogotowie Ratunkowe: tel. 999, 343-55-55, 343-66-66
Podstacja Krzyki, tel. 361-06-31

Straż Pożarna: tel. 998, 320-70-00, 361-24-19

POGOTOWIA:

pogotowiie energetyczne: tel. 991
pogotowie gazowe: tel. 992
pogotowie wodociągowe: tel. 994
pogotowie ciepłownicze: tel. 993
pogotowie kanałowe: tel. 329-13-15
niewypały tel. 365-33-30