Ślężański Produkt Lokalny - NaturBonum
Góra Ślęża - Sobótka
Kwiaty sztuczne - hurtownia, importer
Korona Gór Dolnego Śląska
Szkła fotochromowe do okularów
Karta rabatowa visitSobotka
Druk 3D Wrocław Fibometry

Rada Osiedla Klecina

Siedziba Rady Osiedla Klecina:

ul. Wałbrzyska 26, lok. 6 (parter)
52-314 Wrocław

e-mail: klecina@osiedle.wroc.pl

Spotkania z mieszkańcami w każdy wtorek o godz. 18.00

Aktualny skład Rady Osiedla Klecina

Przewodnicząca Zarządu Osiedla: Justyna Piechota, tel. 668 432 296

Przewodniczący Rady Osiedla: Marek Krukowski

Marek Krukowski – Przewodniczący Rady Osiedla
Rafał Stryjak – Wiceprzewodniczący Rady Osiedla

Justyna Piechota – Przewodnicząca Zarządu Osiedla
Wincenty Magnowski – Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla
Zofia Drzewiecka – Skarbnik Osiedla
Barbara Famulska – Sekretarz Osiedla
Anna Huzarska – Członek Zarządu Osiedla

Abena Graham
Agnieszka Kurek
Izabela Rybak
Magdalena Gawron
Regina Zapart
Sylwester Kozłowski
Sylwia Chrzanowska-Wandzel
Zbigniew Michalewski