Ślężański Produkt Lokalny - NaturBonum
Góra Ślęża - Sobótka
Kwiaty sztuczne - hurtownia, importer
Korona Gór Dolnego Śląska
Szkła fotochromowe do okularów
Karta rabatowa visitSobotka
Druk 3D Wrocław Fibometry

2006. ISPA

CO Z KANALIZACJĄ – ISPA

We wrocławskim „Słowie Polskim*Gazecie Wrocławskiej” 11 stycznia 2006 r ukazał się artykuł p.t. „Kopanie czas zacząć”, z którego dowiedzieliśmy się, że już w lutym rozpoczną się, między innymi na osiedlu Klecina, prace w ramach programu ISPA (budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odbudową nawierzchni ulic i oświetlenia). Zarząd Osiedla Klecina ... więcej »