Ślężański Produkt Lokalny - NaturBonum
Góra Ślęża - Sobótka
Kwiaty sztuczne - hurtownia, importer
Korona Gór Dolnego Śląska
Szkła fotochromowe do okularów
Karta rabatowa visitSobotka
Druk 3D Wrocław Fibometry

budżet

Budżet Zarządu Osiedla Klecina

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/2281/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu Miasta na 2005 rok, Zarząd Osiedla Klecina otrzymał do dyspozycji środki pieniężne w wysokości 31.550 zł. więcej »