Ślężański Produkt Lokalny - NaturBonum
Góra Ślęża - Sobótka
Kwiaty sztuczne - hurtownia, importer
Korona Gór Dolnego Śląska
Szkła fotochromowe do okularów
Karta rabatowa visitSobotka
Druk 3D Wrocław Fibometry

Czyste Osiedla – odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości

 

Czy obecnie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów?

Selektywną zbiórkę odpadów, w ramach przyjętego Planu Gospodarki Odpadów Komunalnych, zajmuje się Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Zarządza kompostownią odpadów zielonych oraz na terenie miasta organizuje kilkaset punktów zbiórki odpadów takich jak: szkło, plastik, zużyte baterie, przeterminowane leki, termometry rtęciowe, odpady gabarytowe.

ZDiUM zarządza również siecią 1250 pojemników na odchody zwierzęce zlokalizowanych na gminnych terenach zielonych.

Kompostownia Odpadów Zielonych

W sierpniu 2010 r. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta rozpoczął eksploatację kompostowni odpadów zielonych zlokalizowaną we Wrocławiu przy ul. Janowskiej 51.  Projekt kompostowni założył maksymalną przepustowość dostarczanych odpadów na poziomie 6000 Mg/rok. Dostarczane odpady (o kodzie 20 02 01) pochodzą z oczyszczania i koszenia zielonych terenów gminnych.

 

Dokładne lokalizacje pojemników są opublikowane na stronie WWW.zdium.wroc.pl w zakładce Gospodarka Odpadami

Szkło i plastik – na terenie miasta ustawionych jest 167 kompletów pojemników na selektywną zbiórkę szła i plastiku.

Przeterminowane leki – 100 pojemników na terenie wrocławskich aptek.

Termometry rtęciowe – 14 pojemników na terenie aptek.

Zużyte baterie – 66 pojemników na terenie przedszkoli, szkół i gimnazjów.

Odpady gabarytowe – kontenery o pojemności 8 m3 są ustawiane w liczbie kilkuset sztuk we współpracy z Radami i Zarządcami Osiedli – liczba i lokalizacja kontenerów ustawianych w danym roku kalendarzowym jest uzależniona od potrzeb zgłaszanych bezpośrednio przez konkretnego zarządcę lub radę osiedla.

Akcja ta ma znaczący wpływ na zmniejszenie wielkości i ilości tzw. nielegalnych składowisk.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny (sprzęt AGD, komputery, drukarki, komórki etc.) – punkty nieodpłatnego odbioru prowadzą 4 podmioty prywatne przy ulicy Krakowskiej (2), Szczecińskiej (1) i Kiełczowskiej (1).

 

Nielegalne wysypiska:Pomimo działań prowadzonych w kierunku eliminacji tego zjawiska – selektywna zbiórka odpadów prowadzona przez jednostkę gminy i podmioty prywatne – w dalszym ciągu występuje problem podrzucania i gromadzenia odpadów na terenach zielonych tzw. dzikich wysypisk.

Wysypiska są likwidowane przez podmioty wybierane w drodze przetargów organizowanych przez ZDiUM oraz za pomocą jego służb technicznych – zespołu pogotowia śmieciowego.

Warto podkreślić, że pomimo działań podejmowanych zarówno przez ZDiUM jak i inne służby miejskie stwierdza się niestety zjawisko ponownego wyrzucania odpadów w miejscach już uporządkowanych.

Takie postępowanie sprawia, że marnotrawione są znaczne środki finansowe, które Gmina mogłaby przeznaczyć na inne ważne dla mieszkańców cele.

 

 

Strony: 1 2

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Dodaj komentarz!

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz do wpisu.